Voisiko myös lomaviikko olla viisipäiväinen?

Jos työntekijän työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus ei muuta määrää eikä yrityksessä tai henkilökohtaisessa työsopimuksessa ole muuta sovittu, täysi vuosiloma on Suomessa vuosilomalain mukaan 30 päivää. Tämä 30 päivää ei kuitenkaan ole 6 vaan 5 viikkoa, koska lomaviikko onkin kuusipäiväinen – lauantait ovat lomapäiviä myös aloilla, joissa työviikot ovat viisipäiväisiä maanantaista perjantaihin.

Yrityksen toimiala ja koko määräävät noudatettavan työehtosopimuksen lisäksi, miten vapaasti ja minkä pituisissa jaksoissa lomia on mahdollista pyytää ja sopia. Vuosilomalain perusajatus on se, että koko kesäloma pidetään kerralla ja koko talviloma kerralla. Kahden viikon mittainen kesälomajakso täytyy pitää, mutta lopun loman pitämisestä työnantaja ja työntekijä saavat sopia keskenään jaksojen määrät ja pituudet.

Vuosilomalaki ei määrittele, miten lauantait lasketaan, jos työntekijä pitää lomaa lyhyemmän jakson kuin kokonaisen viikon. Yrityksillä on erilaisia malleja siihen, miten osittaisten lomaviikkojen lauantait huomioidaan. Jos mitään lauantaiden käyttöä koskevaa mallia ei ole sovittu, on ehkä mahdollista käyttää tilannetta vähän hyväksi ja pitää osa lauantaiksi tarkoitetuista lomapäivistä arkipäivinä. Lomapalkan määrä ei tästä muutu, mutta vapaita arkipäiviä voi kertyä enemmän kuin 25. Jos lomaileva työntekijä tarvitsee sijaisen, asialla on merkitystä myös työnantajan kustannusten kannalta.

Kansainvälisten yritysten tietojärjestelmissä lomapäiväksi laskettava lauantai on usein ongelma, koska useimmissa maissa vain työpäivät maanantaista perjantaihin voivat olla lomapäiviä. Suomalaista historialliseen 6-päiväiseen työviikkoon nojautuvaa mallia ole helppoa eikä halpaa automatisoida tietojärjestelmiin.

Arvatenkin näistä syistä Teknologiateollisuuden työnantajat ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ja Tietoala ry ovat perustaneet työryhmän, joka pyrkii laatimaan omille aloilleen ohjeistuksen viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan siirtymisestä ja sen käytännön soveltamisesta sopusoinnussa vuosilomalain sekä työehtosopimusmääräysten kanssa. Työryhmä on pyytänyt lausuntoa työ- ja elinkeinoministeriön alaiselta työneuvostolta, joka näki mallissa joitakin ongelmia. Tätä kirjoittaessani (10.4.2024) työneuvoston lausuntoa ei ole vielä julkaistu, joten ei ole mahdollista perehtyä tarkemmin neuvoston näkemyksiin.

Toivon, että ratkaisu löytyy ennemmin tai myöhemmin ja pidettyjen lomapäivien seuranta yksinkertaistuu.

Jos oman yrityksesi lomakäytännöt kaipaavat tarkennuksia ja ohjeistusta, Edeten auttaa asiassa.

Samankaltaiset artikkelit