Työyhteistöviestintä

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti viestintää. Saat viestien tuottamiseen paljon tukea ja apua esimerkiksi käyttämällä generatiivista tekoälyä. Kun käytät sitä avustajana ja muotoilet omat viestisi sen tuottamaa materiaalia soveltaen, pääset jo pitkälle. Jos kyse on vuorovaikutuksesta ja viestien vastaanottamisesta, tarvitaan muutakin.

Henkilöstön uutiskirjeiden tai intranet-postausten laatiminen tai niiden kirjoittamisessa auttaminen

Johtaminen on viestintää. Yrityksen tai organisaation johdon on tärkeää yhä uudestaan kertoa henkilöstölle, mitä yritykselle kuuluu, mihin ollaan menossa ja miksi. Jos tällaiselle viestinnälle on tarvetta mutta se ei onnistu omin voimin, Edeten voi auttaa.

Henkilöstöpalautteen kerääminen ja koostaminen

Viestintä ei ole yksisuuntaista tiedottamista. Yrityksen tai organisaation henkilöstö tuntee parhaiten työn arjen. Parhaimmillaan yrityksessä keskustellaan jatkuvasti, niin että hyvät ideat pääsevät esille.

Edeten voi auttaa toteuttamalla esimerkiksi

  • haastatteluita työssä jatkaville tai työpaikkaa vaihtaville
  • henkilöstökyselyitä palautteen keräämiseen
Työntekijät tietokoneen äärellä
Työntekijät palaverissa