Työsuhteen lakisääteiset asiat

Työsuhteisiin liittyy paljon laissa ja työehtosopimuksissa määritettyjä ehtoja ja toimintatapoja. Niiden noudattaminen on henkilöstötyön perusta. Yritysten ja organisaatioiden työntekijät odottavat, että heillä on työsopimukset, työaikoja seurataan, palkat maksetaan oikein ja ajallaan ja he voivat luottaa siihen, että heitä kohdellaan lakien edellyttämällä tavalla työelämän eri tilanteissa.

  • Työsopimukset
  • Palkanlaskentatietojen kokoaminen
  • Työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimiminen
  • Työsuojelu- ja turvallisuusasiat
  • Työehtosopimusten noudattaminen
  • Työtodistusten laatiminen
  • Muutosneuvottelut

Ota yhteyttä, jos yrityksesi tai organisaatiosi tarvitsee tukea näissä asioissa.

Keskustelu yhteyshenkilön kanssa