Mitä työntekijäsi odottavat yritykseltäsi?

Mies toimistossa

Luottamus

Luottamusta ei synny ilman viestintää. Edeten auttaa yritystäsi viestimään työntekijöilleen niin visiosta ja tavoitteista kuin myös ajankohtaisista kuulumisista esimerkiksi auttamalla uutiskirjeiden laatimisessa tai intranetin postauksissa.

Viestintä ei ole vain yksipuolista johdolta työntekijöille suuntautuvaa tiedottamista. Myös johto odottaa saavansa työntekijöiltä palautetta ja tärkeää ruohonjuuritason tietoa. Edeten voi auttaa esimerkiksi palautteen keräämisessä ja koostamisessa.

Läpinäkyvyys

Työntekijäsi odottavat, että heidän työsuhteensa lakisääteiset asiat hoidetaan täsmällisesti ja oikeudenmukaisesti. Edeten voi esimerkiksi huolehtia työlainsäädännön ja mahdollisen työehtosopimuksen huomioon ottamisesta työsuhteen eri tilanteissa. Edeten tarjoaa apua kaikissa työsuhteen tilanteissa työsopimuksen solmimisesta lähtöhaastatteluun.

Edeten auttaa myös uuden työntekijän rekrytoimisessa.

Jos työntekijöidesi käytettävissä ei ole vielä kirjallisia ohjeistuksia esimerkiksi vapaiden ja lomien pitämiseen liittyvistä käytännöistä, palkanmaksuasioista, työmatkoista, työajoista, työsuhde-eduista ja muista vastaavista käytännöistä, Edeten laatii tällaiset ohjeet yrityksellesi. Jos ohjeita tarvitaan useammalla kielellä, Edeten käännättää ohjeet tarvittaessa. Edeten tarjoaa lisäksi apua ja neuvontaa yrityksesi työntekijöille ja esihenkilöille näissä asioissa.

Perehdyttäminen

Hyvä perehdyttäminen työtehtävään ja yrityksen toimintaan on tärkeää, jotta uudet työntekijät löytävät paikkansa yrityksessä, verkostoituvat yrityksessä sekä omaksuvat työtehtävän edellyttämät taidot ja tiedot. Edeten voi auttaa perehdyttämisprosessin luomisessa ja seurannassa.

Kehittyminen

Ihmiset haluavat oppia uutta. Edeten auttaa esimerkiksi koulutusten suunnittelussa, kilpailutuksessa ja hankinnassa sekä muussa niihin liittyvässä hallinnoinnissa.

Nainen tekemässä kirjanpitoa kahvilan kassalla

Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus

Työntekijäsi haluavat saada osakseen tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua. Edeten auttaa yrityksiä laatimaan tai päivittämään henkilöstökäsikirjan, johon on kirjattu yrityksessäsi noudatettavat käytännöt ja toimintatavat. Kirjalliset ohjeistukset varmistavat, että samat säännöt koskevat kaikkia työyhteisön jäseniä.

Edeten tukee yrityksiä, jotka haluavat palkata ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Muualta tulevilla ei välttämättä ole vankkaa tietämystä suomalaisesta työelämästä, joten ohjeistusten pitää olla yksityiskohtaisia ja sisältää myös sellaista tietoa, joka on jo tuttua suomalaiseen työelämään tottuneille.

Esimerkiksi vuosilomien kertyminen ja pitäminen, palkasta pidätettävät pakolliset vähennykset, sairauslomat ja työterveyshuolto vaihtelevat maittain, joten niitä on tarpeen avata tarkemmin yrityksen ohjeistuksissa. Ehkä on myös niin, että pelkästään suomeksi tarjottavat ohjeet eivät riitä, vaan tarvitaan vähintään englanninkielistä ohjeistusta sen lisäksi.

Edeten voi auttaa paitsi ohjeiden luomisessa ja ylläpitämisessä, myös niiden tarjoamisessa tarvittavilla kielillä.

Työntekijät kukkakaupassa

Työhyvinvointi

Jotta yrityksesi menestyy, työntekijöiden pitää voida hyvin. Yksi osa työhyvinvointia on kohtuulliset työajat. Edeten voi auttaa työaikakäytäntöjen laatimisessa ja työaikojen seurannassa.

Merkittävä osa työhyvinvointia syntyy tunteesta, että jokainen työntekijä on arvokas itsenään työyhteisössä. On tärkeää esimerkiksi sanoittaa se, miten yrityksen henkilöstön halutaan kohtelevan toisiaan. Työkulttuuri, jossa ihmiset kohdataan arvostavasti, on kaikkien työntekijöiden toiveissa, koska voimme hyvin arvostavassa ympäristössä. Edeten auttaa vahvistamaan hyvinvointia tukevaa yrityskulttuuria esimerkiksi kiittämiskulttuurin edistämisessä.

Edeten toimii puolestasi työterveyshuollon yhteyshenkilönä, jotta yrityksesi voi keskittyä siihen, mikä on sen tehtävä.

Ehkä pieni päivittäinen taukojumppa, joko virtuaalisesti tai toimistolla, auttaisi ylläpitämään ergonomista hyvinvointia? 

Merkityksellisyys

Kaikki me haluamme tehdä työtä, jolla on merkitystä asiakkaille, toisille ihmisille, yhteiskunnalle, ympäristölle. Jokainen kokee merkityksellisyyden omalla tavallaan ja löytää sitä erilaisista asioista työssään.

Selkeä tehtäväkuvaus voi auttaa hahmottamaan, millä tavalla kukin työtehtävä palvelee suurempia kokonaisuuksia. Tehtäväkuvaukset helpottavat myös rekrytointia ja ryhdistävät organisaatiota. Lisäksi tehtäväkuvaus auttaa navigoimaan arjen tehtävien keskellä ja keskittymään oman roolin kannalta tärkeimpiin asioihin. Jos tehtäväkuvaukset ovat kaikkien saatavissa, työntekijöiden on helpompi hahmottaa, mikä asia kuuluu kenenkin vastuulle.

Osallisuutta ja merkityksellisyyttä luodaan myös vuorovaikutuksella, kiittämisellä ja palkitsemisella. Edeten auttaa näiden kehittämisessä.

Yrityksen sosiaalinen vastuu antaa merkityksellisyyttä työhön, toteutuupa se sitten rekrytoinnin kautta tai vaikkapa henkilöstön yhteisenä hyväntekeväisyyshankkeena. Muiden auttaminen tuo onnellisuutta ja merkityksellisyyttä meille kaikille.