Käytäntöjen selkeyttäminen

Selkeät käytännöt kertovat työntekijöille, mitä heiltä odotetaan työpaikassa. Ne määrittelevät, miten työntekijöiden tulee toimia ja mitä he voivat puolestaan odottaa työnantajalta. Kun odotukset ovat tiedossa, epävarmuus vähenee. Selkeiden, kirjattujen käytäntöjen avulla samalla viestitään henkilökunnalle yrityksen arvoja ja strategiaa.

Pienissä organisaatioissa tai yrityksissä käytännöt usein muotoutuvat itsestään ja niitä noudatetaan joustavasti soveltaen käytännön tilanteisiin. Joskus voi olla eduksi selkeyttää tai muokata näitä käytäntöjä niin, että ne ovat läpinäkyvämpiä ja ymmärrettävämpiä koko henkilöstölle.

Edeten voi auttaa käytäntöjen luomisessa ja dokumentoinnissa:

  • Tehtäväkuvausten laatiminen
  • Perehdytysprosessin laatiminen ja perehdytysten seuranta
  • Palkitsemis- ja kiittämisprosessit
  • Työsuhde-etujen hankinnat ja hallinnointi
Naiset pöydän ääressä