Henkilöstön ohjeet

Henkilöstön ohjeet helpottavat sekä työntekijöiden että johdon työtä. Ohjeet kertovat, miten työntekijät voivat hoitaa työsuhteeseen liittyviä asioita – esimerkiksi miten lomat sovitaan, milloin pitää toimittaa lääkärintodistus sairauspoissaolosta, milloin voi pyytää palkankorotusta, voisiko yritys tarjota työsuhdepyörän, maksetaanko lomarahoja ja jos maksetaan, milloin niiden voi odottaa näkyvän palkkalaskelmassa. Ainahan voi kysyä, mutta monet ihmiset tarkistavat mielellään itse tällaiset asiat ohjeistuksista.

Kirjalliset ohjeet ja suunnitelmat antavat työntekijöille läpinäkyvyyttä yrityksen toimintatapoihin ja luovat luottamusta yhdenvertaiseen kohteluun. Ne myös tukevat esihenkilöiden työtä.

Osa suunnitelmista on lakisääteisiä, jos tietty henkilöstömäärä ylittyy, mutta suunnitelmien laatiminen voi olla eduksi, vaikka se ei olisi pakollistakaan. Suunnitelmien päivittäminen tilanteiden muuttuessa säilyttää niiden laatimiseen käytetyn työpanoksen arvon.

Onko yrityksessäsi tai organisaatiossasi tarvetta tällaiselle?

Edeten voi auttaa ohjeiden luomisessa ja käännättämisessä usealle kielelle:

  • Henkilöstökäsikirjan kokoaminen ja ylläpitäminen tarvittavilla kielillä
  • Ohjeistukset esimerkiksi työmatkoista, työajoista, vapaiden pitämisestä, työsuhde-eduista
  • Lakisääteiset suunnitelmat tarvittaessa (esimerkiksi tasa-arvosuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma, työyhteisön kehittämissuunnitelma, varhaisen tuen suunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma, työterveyden toimintasuunnitelma, perehdyttämissuunnitelma)
Henkilöstön ohjeistaminen