Etelä-Koreassa edistetään uudenlaista ikäajattelua

Maailmalla on muitakin maita, joissa 55 Rise and Shine -asiat ovat ajankohtaisia, esimerkiksi Etelä-Korea, jossa ikäpyramidi kapenee nuorimpien ikäluokkien päässä rajusti. Korean Peninsula Population Institute for the Future ennustaa, että Etelä-Korean työikäisten (15–64-vuotiaat) määrä vähenee reilussa 20 vuodessa lähes 10 miljoonalla henkilöllä eli noin neljänneksellä. Instituutin mukaan vuonna 2023 työikäisiin kuului 36,57 miljoonaa henkilöä, ja vuonna 2044 heitä ennustetaan olevan enää 27,17 miljoonaa.

Näin dramaattinen ja nopea muutos ei liene jäänyt huomaamatta yhdeltäkään korealaiselta yritykseltä, joten myöhäisemmässä keski-iässä olevia ei jätetä tyystin huomiotta työmarkkinoilla. Korea JoongAng Daily raportoi korealaisen Cesco-tuholaistorjuntayrityksen 40–59-vuotiaille suunnatusta rekrytilaisuudesta. Yritys arvostaa erityisesti tämänikäisten työntekijöiden lojaaliutta työnantajalle. Artikkelissa siteerataan myös Asia Futures HT Instituten johtajaa Choi Yoon-sikia, joka mainitsee keski-ikäisten työntekijöiden mukanaan tuoman ammatillisen osaamisen, työkokemuksen ja viisauden.

Samoin artikkelissa mainitaan paikallisen keski-ikäisille suunnatun työnhakuportaalin tekemä tutkimus, jossa 76,5 % vastanneista yrityksistä oli kiinnostunut rekrytoimaan keski-ikäisiä henkilöitä. Aivan kuten 55 Rise and Shine -liikkeessä on korostettu, myös tähän tutkimukseen vastanneet työnantajat pitivät tärkeänä työnhakijoiden ajantasaista osaamista.

Soulin kaupungin hallinto on laatinut suunnitelman ”Comprehensive Support Plan for 50+generation”, jonka tarkoituksena on tukea kaupungin ikääntyvää väestöä, paitsi osaamisen kehittämisessä ja työllistymisessä, myös laajemminkin aktiivisessa elämässä. Yli viisikymppiset nähdään kaupungissa tulevaisuuden yhteiskunnan merkittävinä toimijoina, joilla on paljon annettavaa työelämälle ja yhteiskunnalle jälkimmäisellä elämänpuoliskollaan. Asiasta kertovan artikkelin sanoin: ”The 50+generation is expected to become the backbone of our society”.

Ehkäpä kyse on juuri tästä: uudenlaisesta ikäajattelusta koko yhteiskunnassa, ei pelkästään työelämässä.

Samankaltaiset artikkelit