Edeten

HR-palvelut yrityksille

Keskity omaan liiketoimintaasi ja ota Edeten avuksesi yrityksesi henkilöstöasioihin työntekijöiden palkkaamisesta työsuhteen päättymiseen. Edetäänkö yhdessä?

HR-palvelut yrityksesi liiketoiminnan tueksi

Edeten on keskittynyt palvelemaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä erilaisissa henkilöstöön ja työyhteisöviestintään liittyvissä tarpeissa.

Työntekijät odottavat, että heidän työsuhteidensa lakisääteiset asiat ovat kunnossa, vaikka henkilöstöä olisi vain kourallinen. Heille on esimerkiksi tärkeää, että työsopimukset ovat kunnossa, että palkka maksetaan oikein ja että yrityksen toimintatavat ovat läpinäkyviä ja dokumentoitu. Erityisesti nuoret työntekijät jakavat somessa kokemuksiaan työpaikkojen arjesta, joten yrityksen brändiä ei ole mahdollista kehittää vain johdon suunnittelupalavereissa.

Kun henkilöstömäärä on yli 20, työlainsäädäntö alkaa asettaa vaatimuksia kirjallisista suunnitelmista. Kiireisessä arjessa niiden ajan tasalla pitäminen ottaa oman aikansa.

Keskustelu

Miksi ulkoistaa HR-palvelut?

Vapauta aikaa yrityksesi ydinliiketoimintaan

Keskity olennaiseen ja ulkoista sellaiset tehtävät, jotka eivät tuo lisää liikevaihtoa yrityksellesi.

Anna työntekijöillesi hyvä työntekijäkokemus

Varmista, että yrityksesi henkilöstöasiat hoidetaan työlainsäädännön ja mahdollisten työehtosopimusten mukaisesti.

Varmista työyhteisön monimuotoisuus

Palkkaa ulkomaalaistaustainen työntekijä Edeten tukemana.

Pidä työntekijäsi ajan tasalla yrityksen tilanteesta

Viesti työntekijöillesi yrityksesi kuulumisista. Olet itse paras henkilö tekemään sen, mutta Edeten voi antaa taustatukea tarvittaessa.

Kuuntele työntekijöitäsi

Joskus ulkopuolinen apu voi olla tarpeen henkilöstön kuuntelemisessa.

Tarjoa henkilöstöllesi HR-palveluita silloin kuin tarvitset

Jos yrityksessäsi ei ole tarvetta kokopäiväiselle HR-ammattilaiselle, Edeten voi toimia yrityksesi HR:nä sopimuksen mukaan, hoitaen tällöin ajankohtaiset henkilöstöön liittyvät tehtävät.

Oletko miettinyt ulkomaalaistaustaisen henkilön palkkaamista?

Edeten auttaa uuden työntekijän alkuun ja huolehtii siitä, että hän saa tarvitsemansa tiedot oikeaan aikaan. Kun suomalainen työelämä ei ole entuudestaan tuttua, työntekijällä voi olla tarvetta hieman erilaiselle tiedolle kuin sellaisilla henkilöillä, jotka tietävät tai pystyvät helposti selvittämään, miten asiat Suomessa toimivat.

Nainen kaupan kassalla

Edeten Oy:n HR-palvelut

Työyhteisöviestintä

Jos pienessä yrityksessä on helppo koota väki yhteen, tieto kulkee usein riittävän hyvin kaikkiin suuntiin. Joskus voi silti olla tarvetta suunnitella ja toteuttaa viestintää tarkemmin.

Työsuhteet

Työsuhteisiin liittyy paljon laissa ja työehtosopimuksissa määritettyjä ehtoja ja toimintatapoja. Niiden noudattaminen on henkilöstötyön perusta.

Työntekijän rekrytointi

Pienet yritykset usein rekrytoivat harvoin, ja rutiini sekä prosessit puuttuvat.

Selkeät käytännöt

Joskus voi olla eduksi selkeyttää tai muokata joustavasti luotuja ja sovellettuja käytäntöjä niin, että ne ovat läpinäkyvämpiä ja selkeämpiä koko henkilöstölle.

Henkilöstön ohjeet

Kirjalliset ohjeet ja suunnitelmat antavat työntekijöille läpinäkyvyyttä yrityksen toimintatapoihin ja luovat luottamusta yhdenvertaiseen kohteluun. Ne myös tukevat esihenkilöiden työtä.

HR-ammattilainen

Tarvitsetko apua henkilöstöasioiden hoitamisessa väliaikaisesti tai osa-aikaisesti?

HR-ammattilainen apunasi

Olen on toiminut HR Managerin tehtävissä kansainvälisissä organisaatioissa 16 vuotta. Sen lisäksi minulla on kokemusta työntekijän ja esihenkilön rooleista suomalaisesta pk-yrityksestä kansainvälisen organisaation tytäryritykseksi kasvaneessa yrityksessä.

Tarvitsetko apua henkilöstöasioiden hoitamisessa väliaikaisesti tai osa-aikaisesti? Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voin ratkaista ongelmasi.

Marja Kantonen / Edeten Oy

Marja Kantonen